onsdag 16. desember 2009

Misbruk av ordet “monopol”

Nok en gang blir Microsoft omtalt som monopolister og at de har monopol i sitt marked (PC-markedet). Nei det har de ikke og nei det har de aldri hatt. Denne gang er debatten på Dagbladet rundt Opera sin suksess i EU morsom å lese.

  • Vinmonopolet er et monopol
  • Apple har monopol på å levere datamaskiner med OSX/MacOS

Slå opp ordet på f.eks. Wikipedia:

Et monopol (fra gresk monos, en + polein, å selge) er en markedsform hvor det kun er én tilbyder (selger) av et produkt eller en tjeneste. I dagligtalen betyr det en bedrift som ikke har noen konkurrenter i sin industri. Monopoler er karakterisert av fraværet av økonomisk konkurranse for godet eller tjenesten som tilbys og en mangel på levedyktige substitutter.

Jaja…ikke det eneste ordet som blir misbrukt i såkalt “dagligtale”.

Ingen kommentarer: