lørdag 21. februar 2009

Feilinformasjon og overdrivelser i innvandringsdebatten

Jeg er helt imot å omgjøre hele eller deler av det norske samfunnet til det som så mange av innvandrerne har flyktet fra (f.eks. undertrykking i fattige eller diktaturstyrte land), men det hadde vært fint med litt faktiske tall i debatten.

Man snakker om “innvandring” og “innvandrere” som om alt kom fra områder med mørkere hud enn vikingene, men faktum er litt anderledes. Hvilket land får vi flest innvandrere fra? Polen, med stor margin. Ser du dem? Nei for de ser stort sett ut som etniske nordmenn. Er de et problem? Noen synes det, men det kommer ikke så voldsomt fram i debatten.

Ref http://www.ssb.no/emner/02/02/20/innvutv/

Noen ganger forsøker jeg å få litt realisme og fakta inn i debattene på f.eks. Dagbladet, men det er håpløst. Spesielt FrP-tilhengerne er sterke i antall og voldsomme i ord, og en liten stemme som ikke bruker overdrivelser eller maler fanden på veggen blir ikke hørt. “De røde”, som FrP-tilhengerne i disse debattene ofte kaller dem, er på sin side litt naive overfor problemene visse områder av landet strir med, f.eks. Oslo.

Litt bakgrunn:

Vi flyttet i 2007 ut av Oslo etter mange år i hovedstaden. Når min kone flyttet til Linderud var det knapt en utlending å se/høre, og guttungen var på en barneskole med stort sett “vikingers etterkommere”. Når vi flyttet var situasjonen nesten helt omvendt. Fra å være et sted hvor 9 av 10 var såkalte etniske nordmenn, var det nå 9 av 10 som var fra Pakistan og land i Afrika. Så store befolkningsendringer på et lite område skaper problemer slik som nye drabantbyer i Oslo gjerne får problemer i starten (uansett befolkningsbakgrunn). Sommeren 2007 så jeg ingen barn av etniske nordmenn lekende utendørs på Linderud.

Men vi flyttet ikke fra Linderud pga innvandring.

Sitat fra SSB:

Europeerne dominerer

Polske statsborgere utgjorde med sine 14 000 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere, fulgt av svensker med 4 300 innvandringer og tyskere med 3 600, noe som var den samme rekkefølgen som året før.

Svenske statsborgere topper statistikken over utvandringer i 2007 med 2 200, fulgt av dansker (1 000), polakker (600) og tyskere (500). Polakker hadde dermed den høyeste nettoinnvandringen med 13 400, mot 6 800 året før, fulgt av tyskere og svensker med henholdsvis 3 100 og 2 100 nettoinnvandringer. Fra 2003 har nettoinnvandringen fra Polen økt fra 300 til 13 400.

I alt 8 300 norske statsborgere innvandret og 8 800 utvandret, en netto utvandring på 500. Dette er et antall som har variert mye over tid, fra netto utvandring på 9 300 i 1989, til netto innvandring på 1 000 i 1993, og så igjen en netto utvandring på 3 200 i år 2000. I 2006 var det en netto utvandring av norske statsborgere på 1 200.

Ingen kommentarer: