tirsdag 10. februar 2009

Du har ikke rett til å slå noen ned fordi de skjeller deg ut

Se på denne artikkelen:

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2918441.ece

Sitat:

De mener også at det å bli kalt nazihore er en grov provokasjon, og «den volden fornærmede ble utsatt for var av såpass lite alvorlig karakter at den bør bli straffri».

Noe så dumt er det lenge siden jeg har hørt. Det er litt for typisk at det er meddommere som står for fadesen, selv om jeg i utgangspunktet ikke er helt negativ til meddommer-ordningen (jeg har vært meddommer flere ganger selv).

Et sitat til:

Offeret, som husket lite av episoden dagen etter, fikk knust nesen. Han ble undersøkt på Legevakten like etter voldsepisoden, og slet med hodepine i noen dager etter overfallet. Han opplever at nesen fortsatt er noe skjev i dag.

Ja det vil nok lære ham å ikke være frekk i kjeften…

Ingen kommentarer: