onsdag 24. september 2008

Avtalebrudd

Vil du anse en muntlig avtale som like bindende som en skriftlig? Hvorfor? Hvorfor ikke? Rettslig sett er en muntlig avtale like bindende.

Kona og jeg hadde en muntlig avtale om kjøp av en tomt. Tomta var verdiløs for andre enn oss. Eieren visste knapt han eide den, og det var bare myr. To ganger på telefonen ble det avtalt at vi skulle få kjøpe tomta til takst hvis vi skaffet takstmann.

Så vi gjorde, og taksten var lav. Tomta var torvmyr og vanskelig å gjøre noe ut av.

Men så finner plutselig eieren ut at han ikke vil selge. Uansett pris! Vedkommende, som har et par år på jussen på Universitetet i Oslo, har millioner på bok, bor i Bærum, osv, gir blanke i avtalen og hevder nå vi aldri hadde noen avtale og at han "eventuelt" kan vurdere å betale for taksten.

Dette betyr at vi kanskje må flytte. Plassen er sannsynligvis ikke god nok for planene våre. Tomta er fortsatt verdiløs for eieren og produserer kun mygg, knott og hjortelus for nabolaget.

Jeg var naiv, og trodde på hyggelige telefonsamtaler. Sånn kan det gå...

Ingen kommentarer: